دریچه های دسترسی فن کوئل

  • نام فارسی: دریچه های دسترسی فن کوئل
  • نام انگلیسی: Fancoil Access Doors
  • خدمات جانبی: جهت درسترسی به فن کوئل می باشد که نوع و جهت مکش زده شده بر روی دریچه با نظر طراح می باشد, قابل نصب بر روی سقف و دیوار.
  • # کاتالوگ محصول
  • # نمایش سه بعدی