دریچه سقفی گرد با پره های ثابت

  • نام فارسی: دریچه سقفی گرد با پره های ثابت
  • نام انگلیسی: Fixed Round Ceiling Diffusers & Grilles
  • خدمات جانبی: قابل استفاده در طراحی هوای رفت و برگشت, مناسب جهت کانال های گرد همچنین با استفاده از تبدیل می توان در کانال های چهارگوش استفاده نمود.
  • # کاتالوگ محصول