دمپر کانالی دستی

  • نام فارسی: دمپر کانالی دستی
  • نام انگلیسی: Manual Damper
  • خدمات جانبی: جهت تنظیم دبی عبوری از کانال در انواع یکطرفه فلنج و دو طرفه فلنج ساخته می شود و قابلیت نصب موتور را نیز دارا می باشد.
  • # کاتالوگ محصول