دمپر وزنی

  • نام فارسی: دمپر وزنی
  • نام انگلیسی: Gravity Shutting Damper
  • خدمات جانبی: جهت نصب بر روی دیوارهای سوله های دیزل ژنراتور یا روی فن های اگزاست یا دهش استفاده می شود و به صورت ثقلی بسته شده و با فشار ایجاد شده و توسط فن باز می گردند, و در انواع یک طرفه فلنج و دو طرفه فلنج ساخته می شوند.
  • # کاتالوگ محصول