دمپر ضد انفجار

  • نام فارسی: دمپر ضد انفجار
  • نام انگلیسی: Fire Dampers
  • خدمات جانبی: دمپرهای ضد حریق شاهرخی به منظور جلوگیری از عبور دود و آتش به یک منطقه دیگر در مسیر کانال هوا مورد استفاده قرار می گیرند. این دمپرها در حالت عمودی در امتداد دیوار یا پارتیشن و در حالت افقی در امتداد سقف نصب می شوند.
  • # کاتالوگ محصول