دمپر دوطرفه دریچه های گرد

  • نام فارسی: دمپر دوطرفه دریچه های گرد
  • نام انگلیسی: Round Grille Dampers
  • خدمات جانبی: این دمپر ها جهت نصب بر روی دریچه های گرد بوده و قابل نصب در داخل کانال به صورت داکتی نیز می باشد و به وسیله پیچگوشتی یا اهرم قابل کنترل دبی می باشند.
  • # کاتالوگ محصول