دریچه های سقفی چهار گوش پره هلالی

  • نام فارسی: دریچه های سقفی چهار گوش پره هلالی
  • نام انگلیسی: curved blade ceiling diffusers & grilles
  • خدمات جانبی: دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد. قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد. اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.
  • # کاتالوگ محصول