گروه صنعتی شاهرخی در پژوهشکده صنعت نفت

گروه صنعتی شاهرخی در پژوهشکده صنعت نفت

گروه صنعتی شاهرخی مقدم شما را در همایش صنعت تاسیسات و تهویه واقع در پژوهشکده صنعت نفت 10 لغایت 12 خرداد ماه گرامی می دارد.

4 آذر 1395