نمایشگاه تاسیسات مشهد تیر 95

نمایشگاه تاسیسات مشهد تیر 95

هم اکنون گروه صنعتی شاهرخی مقدم شما را در نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی مشهد 21 لغایت 25 تیر ماه در سالن فردوسی گرامی می دارد

18 آبان 1395