انتشار فصلنامه شماره 27 گروه صنعتی شاهرخی (زمستان 96)

انتشار فصلنامه شماره 27 گروه صنعتی شاهرخی (زمستان 96)

فصلنامه زمستان 96 (شماره 27) گروه صنعتی شاهرخی منتشر شد. برای دریافت فایل PDF فصلنامه کلیک کنید:http://www.shahrokhimfg.com/uploads/faslnameh/zemestan%2096%20hajme%20paeen.pdf
و یا به مرکز دانلود http://www.shahrokhimfg.com/download/ رجوع کنید.

23 بهمن 1396