همایش آذر ماه 1396

همایش آذر ماه 1396

همایش آذر ماه گروه صنعتی شاهرخی نیز در سالن همایش ها در محل کارخانه برگزار گردید.
محور های همایش و مورد بحث به شرح زیر بوده است:
روشهای تهویه مطبوع و انتخاب سیستم تهویه مناسب به همراه روش های انتخاب دریچه ها و دمپر ها
پرده های هوا و راه کارهای کاهش مصرف انرژی
هود های صنعتی
روشهای نوین تهویه و سیستم های VAV

جهت ثبت نام و شرکت در همایش های آتی گروه صنعتی شاهرخی با شماره تلفن 7312-021 تماس حاصل فرمایید.

6 دی 1396