مدیر امور اداری

 • واحد بازرگانی

  مونا سرلک

  واحد بازرگانی

 • امور دفتری

  تارا نساجی

  مسوول امور دفتری

 • مسئول انبار

  داوود قرباني

  مسئول انبار

 • امور دفتری

  سیمین رنجبر

  مسوول امور دفتری

 • کارگزینی

  ریحانه قیاسوند

  کارگزینی

 • تدارکات

  رضا یکتا

  تدارکات

 • تحصیلدار

  ماشاله پیمان پور

  تحصیلدار

 • تنخواه گردان

  مهدی خاوری

  تنخواه گردان